REGLAMENT
Cursa

Reglament Runneada de Cap d'Any

31 decembre 2023

La RUNNEADA DE CAP D'ANY organitzada per ASSOCIACIÓ DE VEÏNS POBLE NOU-ZONA ESPORTIVA i NENAZAS RUNNING CLUB, i que consisteix en una esdeveniment lúdic festiu per a córrer de manera guiada, neutralitzada i no competitiva.

LA SEVA ÚNICA FI ÉS LÚDIC I RECREATIU I SENSE ÀNIM DE LUCRE.

La 13ava. RUNNEADA DE CAP D'ANY se celebrarà el 31 de desembre del 2023. La sortida tindrà lloc a les 18.00 hores en la Plaça de Ca Roca. La recollida de dorsals tindrà lloc a Plaça de Can Roca, punt de sortida, entre les 16:00 i les 17:30 mes tard el dorsal es retiraran o re-assignarà a un altre corredor que no en tingui.

L'esdeveniment està obert a tots els ciutadans i ciutadanes. Els menors de 16 anys d'edat hauran d'anar acompanyats en tot moment d'un adult que es responsabilitzi d'ells, i tots dos han d'estar inscrits de manera individual.

El recorregut esta dissenyat i inicialment com indica aquest reglament, però l'organització per els motius que estimi oportuns, podrà modificar per adequar-ho a les necessites del dia de la cursa per causes alienes i/o de força major.

Recorregut: Començant des de la Plaça de Can Roca, paral·lels al Carrer dels Voluntaris fins al Carrer de les Campiones Olímpiques, i fins a la Avinguda Abat Marcet sense abandonar aquesta direcció Plaça de l'Aigua i continuant per l'Avinguda Jaume I fins al Carrer Salmerón fins a l'Avinguda Jaquard (re agrupament) i pel pont fins a la Plaça doctor Robert continuem pel Carrer Font Vella, Plaça vella (punt de control, re agrupament i fotografia grupal) en l'escales de la tarima de la plaça, reprenem la runneada per Carrer Major, Carrer va unió i Raval de Montserrat fins a la Plaça d'Enric Granados i pujarem per la Rambla d'Egara direcció Museu fins al pont de la Rambla, aquí continuarem el recorregut per l'Avinguda Josep Tarradellas fins a la confluència amb l'Avinguda Abat Marcet, corba HP (punt de control i re agrupament ) i continuarem per aquesta fins a l'encreuament amb Carrer Jocs Olímpics carrer semi-per als vianants, que per al qual vulgui pot realitzar en aquest tram un *spring per a cremar la *carbonilla acumulada i que ens porta al punt final de la RUNNEADA Plaça de Ca Roca

El recorregut serà marcat per la capçalera de grup (organització i la policia local), tenint una distància aproximada de 6Km. I no estarà tancat al trànsit o la circulació habitual pel que s'han de respectar les normes bàsiques de circulació i seguretat viària així com les indicacions que en el moment precís puguin disposar l'organització per a millorar la seguretat de l'esdeveniment.

El ritme de carrera serà en tot moment controlat, guiat, neutralitzat i es correrà en un sol grup mantenint aquesta unitat, havent de parar en els punts de control establerts per l'organització per a aconseguir aquest propòsit. El grup estarà encapçalat i tancat en tot moment per membres de l'organització.

El participant ha de tenir la capacitat de resistir la carrera contínua de 6km i a un ritme mínim de 7min/km, ritme mínim establert per a l'esdeveniment.

El preu de la inscripció serà gratuïta. I es tancarà en 750 participants, podem l'organització reduir o ampliar el numero d'inscripcions, si les condicions de seguretat i/o la normativa fos mes restringida en quan a la concentració de persones o esdeveniments públics.

El participant deurà en tot cas disposar d'un dorsal per a poder estar emparat per aquest reglament.

L'organització disposa d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d'accidents pels participants segons la legislació vigent. L'organització no es fa responsable dels danys que es puguin fer els participants o que aquests puguin ocasionar a tercers. L'organització declina qualsevol responsabilitat sobre aquest tema i no es fa responsable de qualsevol incident que pugui sorgir per la irresponsabilitat d'un individu, posant en perill a terceres persones inclòs ell mateix, o la seva desviació, desinterès o desobediència respecte a la ruta o indicacions de la policia municipal o els voluntaris.

Les persones inscrites participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat, és per aquest motiu que l'entitat organitzadora, els col·laboradors, patrocinadors i d'altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat.

Els únics vehicles que podran seguir o participar a la prova seran els expressament autoritzats per l'organització, inclòs els patins, skate, vehicules de mobilitat personal o bicicleta que també necessitessin de autorització expressa però no les cadires de rodes o carro d'atletisme que la seva participació aquesta permesa.

Els guies de les persones amb discapacitat visual han d'anar correctament identificats.

Està permesa l'assistència i participació amb disfresses, sempre que no comportin cap perill per al corredor o terceres persones o per al correcte desenvolupament de l'esdeveniment, sent l'organització (Policia municipal i els voluntaris) els que establiran en qualsevol cas la bonança o la continuïtat de la participació del corredor, podent retirar el dorsal.

LOPD I IMATGE

Els participants permeten expressament que el seu nom, cognoms, data de naixement i sexe siguin publicats a la llista d'inscrits. Així mateix permeten la constància de les esmentades llistes a la pàgina web i de xarxes socials de la cursa.

El sol fet d'inscriure's a la runneada, autoritza expressament a l'organització i el seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert en la legislació actual i/o futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

Dades Personals: Us informem que les vostres dades personals que ens faciliteu seran incorporades al fitxer de l'organitzador. La finalitat de la cessió de les vostres dades són: gestionar la prova i enviar-vos informació relacionada amb la cursa, permetre als sponsors i col·laboradors relacionats poder enviar-vos informacions dels seus productes, permetre la publicació dels llistats d' inscrits, tant físicament al final de la prova com per qualsevol mitjà d' informació: web, diaris,... Els participants, donen consentiment exprés al tractament de les seves dades personals i autoritzen també l'organització a publicar-les en el llistat d'inscrits.

Dret d' imatge: Els participants i els representants legals dels menors d' edat accepten cedir a l' organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de comunicació com diaris, web…etc Podreu exercir el vostre dret d' accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a runneada@gmail.com Les vostres dades seran tractades d'acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm 298, del 14 de desembre de 1999)

El mer fet d'inscriure's en aquesta activitat, suposa l'acceptació de les presents normes i la renúncia expressa a tots els drets i reclamacions contra els organitzadors derivats dels danys que es puguin ocasionar en aquesta.