Protocol COVID

GRACIES!!!
Volem primer agraí a totxs la responsabilitat enfront de la pandèmia, que gràcies a aquests petits sacrificis es farà possible la Runneada
Instruccions:
Recinte o Zona base

En aquesta edició ens veiem amb la necessitat d'establir unes restriccions i normes de comportament al recinte base (punt de recollida de dorsals, instruccions i obsequis. Aquest recinte estarà delimitat amb tanques i cintes, i dintre d'ell l'ús de macareta és obligatori. No així en el moment de córrer.

Circulació de persones al recinte de la Plaça
Abans de la cursa:

Disposareu d'unes taules diferenciades per trams de dorsals per la seva recollida i a més han de servir com porta d'entrada al recinte. També disposareu d'altres portes d'accés per tots aquells que tenen dorsal o no el necessiten. La sortida s'estableix per un únic, però ampli punt que serà junts enfront de la línia de sortida, carrer dels Voluntaris.
La circulació abans de la cursa d'entrada i de sortida del recinte estarà restringida amb aquestes direccions i les podeu veure assenyalada a la imatge del costat.

Durant la cursa:

L'espai estarà només obert a l'organització

Finalització de la cursa:

Moment de recollir obsequis i que es farà de forma ordenada, amb mascareta i espai, cada participant per la seva taula de dorsal. Després es podrà sortir per totes les portes del recinte que seran restringides només per sortit, l'accés com ja hem dit serà per les taules de dorsals.

... ...